Press ESC to close

Visa upp dina alster!

För de flesta av oss är det en fullkomligt skrämmande tanke att vi ska ställa upp något egenhändigt skapat inför andra människor, för att dessa sedan ska bedöma dig och ditt verk. Tack och lov så är den genomsnittliga konstpubliken inte det minsta kritisk, utan snarare finns där en nyfiken entusiasm. Ofta vill man veta vad konstnären (alltså kanske just du) har tänkt med ditt verk eller vilka material och metoder som använts under färdigställandet. Det är också genom att visa upp det man själv skapat som man kan inspirera andra till att påbörja ett eget skapande – och detta är i sanning det finaste betyg en konstnär kan få.

art ShowcaseHär på FAOS anordnar vi med jämna mellanrum mindre vernissager och visningar för en mindre skara intresserade, och alla är välkomna att bidra med sina verk. Vi har dessutom ett mycket brett kontaktnät med både gallerister och människor med ansvar för den konst som ställs ut i offentliga miljöer likt bibliotek, kommunhus eller varför inte stationsbyggnader. För den som kommit så pass långt i sitt konstnärskap av hon vågar ta steget fullt ut och stå för sitt verk, så har vi kontakterna som gör att du och dina alster kommer att få den publik och uppskattning som de förtjänar.

Naturligtvis börjar vi i mindre skala med lokala visningar på orten, och kanske till och med tillbringar vi en kväll tillsammans hemma hos konstnären. Under denna kväll får skaparen till konsten gärna berätta om vilka tankar som legat bakom under skapandeprocessen och hur man upplevd att arbetet gått. Om man så vill, så behöver man ingenting säga alls eftersom god konst talar sitt alldeles tydliga språk för sig själv.

Det viktigaste för oss i vår lilla förening är ändå glädjen och skaparlusten, men visst finns det en viss lockelse i att få se sitt verk bli uppskattat av en större massa. Ju fler som ser din konst, desto fler kommer påverkas av den och förhoppningsvis förstå lite mer om konst, konstnärer och världen i stort. Vi siktar högt, men börjar försiktigt som vi redan har varit inne på. Det innebär att vem som helst som är nyfiken på oss och på konstnärslivet är välkomna att titta förbi helt utan förbehåll eller tidigare erfarenhet.

Under tidigare tillfällen så har vi haft filmvisningar eller föredrag hållna av speciellt inbjudna konstnärer. Det har dessvärre blivit lite glest med detta uppskattade evenemang, men planer finns på att återuppta detta så snart som möjligt.