Att det är bra med träning finns det inget tvivel om. Huruvida det är roligt kan diskuteras. I alla fall innan du riktigt har kommit in