Press ESC to close

Hur farliga är e-cigaretter mot vanlig tobak?

Vanlig tobak har människor brukat i flera hundra år. Tobak finns exempelvis i snus och cigaretter. E-cigaretter är däremot ett nytt tillskott på marknaden. Dessa produkter innehåller däremot inte tobak. Man skulle därför kunna tro att produkterna är ofarliga. Samtidigt finns det ett bristfälligt forskningsläge på grund av att det saknas data för långsiktig användning. 

Det kan därför vara svårt att nå ett fullständigt svar på frågan. Vi vet dock att e-cigaretterna generellt sett endast innehåller ämnen som är relativt skonsamma mot kroppen. Det kan exempelvis handla om sötningsmedel och aromer. Sådana ingredienser använder vi i en rad olika livsmedel.

De brukar också innehålla nikotin. Detta möjliggör en enkel övergång från vanliga cigaretter till e-cigaretter. Just nikotin är det som oftast skapar det fysiska beroendet. Många traditionella rökare som slutar brukar också sakna själva röken. Detta blev extra påtagligt när man exempelvis lanserade tuggummin som alternativ.

E-cigaretter tar bort denna saknad. Du kommer kunna röka som vanligt, även om smaken kommer att variera. Låt oss gå in lite djupare på röken, är den inte farlig om man drar ner den i lungorna? Det är just detta som forskarna försöker ta reda på. Man vill främst se om det finns några risker på lång sikt, och detta är svårt när produkterna är så pass nya.

I dagsläget bör du endast köpa e-cigaretter från seriösa leverantörer. Detta försäkrar dig om att man använder sig av säkra tillverkningsmetoder samt undviker ämnen som kan vara farliga för kroppen.

Vill du prova att handla e-cigaretter på nätet? Se Vapes.se utbud av vape coils online!

Hur påverkar röken lungorna?

Det finns rapporter om människor som har fått lungproblem efter att ha rökt e-cigaretter. I en del fall har dessa människor varit under 30 år gamla. Hur kommer det sig att en produkt som bör vara säker bevisligen innefattar risker?

  • Bevisligen är dock en sanning med modifikation. Rubriker i de stora dagstidningarna skriver gärna artiklar som påvisar risker med vejpprodukter. Ibland har experterna inte kunnat härleda lungproblem till en specifik produkt.
  • Rökning i alla dess former har dock en påverkan på blodkärlen. Detta är egentligen inte så svårt att förstå. De flesta förstår nog att det inte är naturligt att andas ner rök i lungorna, även om röken i sig inte behöver innehålla jättefarliga ämnen.

Vi kan alltså inte bekräfta att röken är ofarlig. Vi kan däremot säga att den sannolikt är säkrare än röken från tobakscigaretter.

Det bör tilläggas att det är osannolikt att vår regering samt EU-lagstiftarna skulle godkänna e-cigaretter om de inte var säkrare än tobakscigaretter. Man vidtar nämligen flera åtgärder årligen för att rökare ska sluta med de klassiska cigaretterna. Det vore därför helt ologiskt att godkänna en ny aktör på marknaden om den skulle vara lika farlig.

Det finns ett annat alternativ för den som vill sluta med tobakscigaretter. Nikotintuggummin är relativt populära och de kan köpas på en rad olika platser. Lägg därtill att det finns olika smaker och olika nikotinnivåer.

Problemet med tuggummin är att de av förklarliga skäl inte innehåller rök. Detta ger en klar fördel för e-cigaretter. Om man röker dessa behöver man inte ändra sina vanor. Rökare brukar nämligen ta en paus utomhus för att få röka i lugn och ro. Detta kan man visserligen göra med tuggummin, även om det inte ger samma känsla.

Tuggummin har redan funnits på marknaden länge och tillräckligt många rökare har uppenbarligen inte valt detta alternativ.

Andra faktorer

Det finns som sagt många återförsäljare av vejpprodukter. Dessa återförsäljare importerar dock sina produkter för att sedan sälja dem till den svenska marknaden. Så varifrån kommer produkterna?

Kina är en storproducent. Det har kommit rapporter om farliga e-cigaretter som har importerats från Kina. Detta kanske inte är så konstigt på grund av landets storlek och efterfrågan på vejpprodukter. 

Du bör därför endast köpa produkter som har testats och blivit godkända. 

Vill du handla coils så rekommenderar vi https://www.vapes.se/kategori/coils/standard-coils/och deras andra produkter

Det är viktigt att gå efter rekommendation och att inte bara köpa för att det är billigt. Ett billigt pris brukar innebära lägre kvalitet, även om så inte alltid är fallet.

Poängen med denna rubrik är att man inte bara kan skylla på e-cigaretter om skador uppkommer. Nästan alla livsmedel har någon gång blivit varningslistade på grund av innehållet är dylikt. I detta fall varnar man främst för produkter som kommer från en viss tillverkare eller ett visst land. 

Man skulle kunna ta till en metafor; vad är hönan och vad är ägget? Man ska i vilket fall vara medveten om att EU har granskat vejpprodukterna och godkänt dessa på vår marknad, med vissa restriktioner. Det handlar exempelvis om innehållsförteckningarna och mängden nikotin. 

Sverige kan i sin tur modifiera dessa regler inom vissa ramar. Vi kommer förmodligen inte få se svenska tillverkare inom en snar framtid. Det är nämligen betydligt billigare att importera från Kina. Lägg därtill att kineserna har sysslat med detta länge, vilket har skapat en konkurrensfördel för dem.

Det ligger ett stort ansvar på återförsäljarna som måste analysera produkterna de importerar. De kan inte bara kolla på prislappen, en problematik som vi har diskuterat tidigare. Återförsäljarna kommer vara ansvariga inför de svenska konsumenterna, och de kan också bli granskade av myndigheterna. Detta kan leda till svåra konsekvenser om man inte bedriver en seriös verksamhet. 

Vill du få svar från en expert?

10 frågor kring rökning och snusning svaras på av en professor. Dennes svar ger dig en bättre insikt till vad du ska tänka på om du fortfarande känner ett behov av att röka efter att du har gått över till e-cigaretter.

Detta är sannolikt ett bättre alternativ än tobak. Just tobak har människor brukat under en lång period, precis som vi skrev i början av artikeln. Denna substans har inga hälsofördelar och det är att betrakta som en last. Frågan är till och med om det hade blivit lagligt att sälja om någon uppfann tobak idag.

Detta är dock en filosofisk fråga som kan appliceras på många produkter. Alkohol är förmodligen det bästa exemplet.